In Cordis z. s. 

s radostí oznamuje publikaci druhého vydání edice z díla donedávna téměř neznámého pražského barokního loutnisty
Jiřího Vojtěcha Kalivody (*1668).

Kalivodovy skladby pro kytaru přepsal a upravil Stanislav Juřica,
předmluvu s nejnovějšími poznatky o autorově životě a díle napsal Miloslav Študent.

Více o Kalivodovi se je možno dočíst v článku
Obrázky z historie loutny – Akademik ze mlejna – Jiří Vojtěch Kalivoda

*****************

Jiří Vojtěch Kalivoda (1668-1732)

Kalivoda-1
Kalivoda-2
Kalivoda-3
Kalivoda-4


Edice vyšla k loňskému 350. výročí narození a sice jako první svazek ediční řady -in citharis-


Ediční řada -in citharis-

Jejím cílem je zpřístupnit nejširší obci hráčů na drnkací nástroje (především tedy hráčům na klasickou kytaru)
reperto
ár původně pro historické drnkací nástroje - renesanční i barokní loutnu, barokní kytaru, mandoru a galizonu, teorbu, cistru, mandolínu.
Zvl
áštní důraz je kladen na díla autorů působících v zemích Koruny české a skladby z pramenů v těchto zemích dochovaných čí ve své době užívaných.

Transkripce, adaptace pro klasickou kytaru jsou zpracovávány na základě pečlivé analýzy a kritické interpretace původního zápisu (většinou v tabulatuře).

Další čtyři svazky jsou ve fázi ediční přípravy.


01. Jiří Vojtěch Kalivoda - výběr z díla pro loutnu a mandoru - editor S. Juřica (2018)

02. Aureus Dix - souborné dochované dílo pro barokní loutnu ke 300. výročí úmrtí - editor S. Juřica (2019)

03. Ferdinand Seidel - 12 menuetů, 1757 - editor M. Študent (2020)

04. Antoni Eckstein - souborné dochované dílo pro barokní loutnu ke 300. výročí úmrtí - editor S. Juřica (2020)

05. Jan Antonín Losy - výběr toho nejlepšího z dochovaného díla ke 300. výročí úmrtí - editor S. Juřica (2021) G. A. Kalivoda


  In Cordis z. s.